centru.jpgbalcescu.jpgsceneta.jpgin-trafic.jpgclown.jpgechipa.jpgradio-impuls.jpg
  MAPPING - proiectii 3D pe fatada Muzeului Brukenthal -  Vineri 11 septembrie orele 21.30-23.00
Concurs international de proiectii 3 D pe fatada Muzeului Brukenthal, zece echipe se vor intrece , incercand sa impresioneze sibienii prin calitatea efectelor video si de sunet.
Aceasta tehnica face ca o cladire sa se miste, si se transforme sau chiar sa comunice, prin peisaje suprarealiste si prin proiectarea de imagini pe obiecte. Iar efectul pe care îl are asupra oamenilor este fantastic. Tehnic vorbind, odata luate masurile si relieful cladirii care va servi drept "ecran", proiectia se adapteaza reliefului natural al cladirii si transforma aproape orice suprafata într-un afisaj video dinamic. De fapt, proiectoarele de ultima generatie si softwareul de specialitate sunt folosite pentru a deforma si masca imaginea proiectata, pentru a o face sa se potriveasca perfect pe ecrane neregulate. Rezultatul final este o instalatie de proiectie dinamica, care transcende orice fel de proiectie video obisnuita.
1. Guerilla Lighting - joi 10 septembrie orele 21.00-23.00
Guerilla
Conceptul de Guerilla Lighting s-a creat la inceputul anului 2000, pentru a promova design-ul iluminatului si de a crea o platforma interactiva si in aceeasi timp artistica si placuta, pentru a discuta problemele-cheie precum calitatea luminii, poluarea luminii, deseurile luminoase si dezvoltarea durabila.

Valoarea din spatele acestui exercitiu este participarea si colaborarea marelui public, atat a copiilor cat si a adultilor. Sub îndrumarea unui conducator de echipa, echipele vor crea modele de design de iluminare cu ajutorul de lanternelor de mare putere (proiectoarele LED alimentate de la baterie permitand proiectii care merg de la valuri de lumina la puncte mici de lumina si care sunt adaptate pentru proiectii policrome cu un filtru special de gelule si sticla). Desi pare o manifestare spontana, efectele de iluminare sunt atent planificate. Instruiti sa fie într-o anumita pozitie la o anumita distanta de tinta lor, echipele aprind simultan diferitele aspecte ale arhitecturii orasului si creaza un spectacol .

Punctul de intalnire pentru formarea si instruirea echipelor este Piata Mica - Muzeul Astra - Casa Artelor de la ora 20.30 si au fost alese 6 cladiri reprezentative pentru Sibiu:

1. strada Cetatii - Zidul Cetatii si Turnul Dulgherilor

2. strada Arhivelor - intersectie cu str. Timotei Popovici

3. Turnul Sfatului - dinspre Piata Mica

4. Piata Mare - Muzeul Brukenthal

5. Piata Mica - Muzeul Astra

6. Pasajul Scarilor

Anul 2015 a fost proclamat Anul Interna?ional al Luminii ?i al Tehnologiilor bazate pe lumin? de catre ONU în cadrul celei de-a 68-a sesiuni a Adun?rii Generale (2013).
Proiectul global, coordonat de ONU/UNESCO (www.light2015.org), a reunit pân? acum participan?i din mai mult de 85 de ??ri ?i peste 100 din cele mai înalte ?i mai prestigioase asocia?ii interna?ionale de ?tiint?, nenum?rate societ??i academice sau profesionale na?ionale, precum ?i o serie de produc?tori ?i factori de decizie.
 
În acest cadru, cele mai importante institu?ii ?i actori din România ?i din str?in?tate din acest domeniu, au ales Sibiul pentru a propune publicului acest unic eveniment de anvergur? din România. Mai multe detalii pe www.lightingsibiu.eu.
 
Programul se dore?te în întregime transdisciplinar ?i va cuprinde, într-o singur? s?pt?mân? (8- 12 septembrie):
Patru expozi?ii :
  1. Lumina din Univers la Biblioteca Astra
  2. ân? sau demon? 
  3. 2000 de ani de lumin? bun? ?i lumin? nociv? Paris/Sibiu: o scurt? istorie ilustrat? a iluminatului public la Muzeul Astra - Casa Artelor
  4. Focul ?i iasca la Muzeul Astra - Sec?ia în aer liber.
 
Patru evenimente în aer liber :
  • Guerrilla Lighting ?i Mapping Brukenthal în Pia?a Mare organizate de Asociatia Sibiu 1191
  • Casa cu Ochi în Pia?a Mic? ?i Observator stelar la Muzeul Astra - Sec?ia în aer liber 
  • Un film în premier? în România : The City Dark, premiat la 12 festivaluri, în prezenta regizorul Ian Cheney, USA, la Sala Thalia  
 
Trei Congrese majore deschise marelui public:
  • al 5-lea Congres Interna?ional despre iluminatul în antichitate ?i evul mediul 
  • Congres transdisciplinar asupra calit??ii iluminatului artificial de-a lungul veacurilor ?i Mas? rotund? na?ional? despre Iluminatul ?i spa?iul public, toate la Sala Thalia. 

S?ptamâna este este cofinan?at? ?i sprijinit? de Consiliul Local Sibiu, Prim?ria Municipiului Sibiu ?i de Consiliul Jude?ean Sibiu

Asociatia Sibiu 1191